תואר אומן ברפואה אסתטית

ארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל עורך השתלמות לרופאים מורשים ברפואה אסתטית. בסיום ההכשרה ולאחר עמידה בבחינות יקבלו המשתתפים תעודת "אומן ברפואה אסתטית".

פרטים ב: http://www.aestheticmedicineeducation.org