קוסמטיקאי/ת

תיאור

עלות חבילת חברות לחודש אחד בחטיבת Beauticians של ארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים (ברכישה של חברות שנתית).

תנאי קבלה – קוסמטיקאית מורשה

מפרט חברות

אפשרות להפניית מטופלים לוועדת הייעוץ

כלול


ייעוץ משפטי דחוף בנושאי רשלנות מקצועית ושיימינג 24/7 בקו האדום של הארגון –

03-6134737

כלול


הנחה של 50% ברישום לקונגרס תל אביב

כלול

עדכון תקופתי של טפסי הסכמה לפעולות וטיפולים

כלול


תעודת חברות שנתית בחטיבת Beauticians של ארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים

כלול


חברות בפורום וואטסאפ מקצועי סגור לחברי/ות החטיבה

כלול

הפניה לפתרונות פיננסיים במחיר מיוחד

כלול


הפניה לביטוח אחריות מקצועית במחיר מיוחד

כלול


קידום שיתופי פעולה עם רופאים בתוך הארגון

כלול

כדי להרשם לארגון יש לשלוח צילום של תעודת מקצוע קוסמטיקה למייל info@tlvcongress.com

לרכישת חברות בעלות 69 ש״ח לחודש

Blog at WordPress.com.

%d